Home

בוגרים מקס

מתי?

ימי שני | משעה 21:00 עד 23:00 ימי חמישי | משעה 21:00 עד 23:00

איפה?

סטודיו ציפורים

כמה?

₪400 לחודש

מידע

לחץ להרשמה ותשלום
לפניכם תהליך רישום קצר 1. הזדהות באמצעות ת.ז. (של הרושם/ת) ואימות בא אם אס. 2. מילוי ועדכון פרטים אישיים. 3. הוספת המשתתפ/ת אותה רושמים ועדכון פרטים 4. תשלום. כל התהליך אמור לקחת כ7 דקות.