Home

טופס בקשת ביטול השתתפות

טופס בקשת ביטול השתתפות

הנחיות למילוי הטופס:

מצטערים לשמוע שאתם רוצים לסיים את ההשתתפות אצלינו.

אנא מלאו את הטופס ונטפל בו בהקדם.

שימו לב!

ע״פי תקנון הרישום:

בקשה לביטול השתתפות בחוג/להקה תתקבל באמצעות טופס ביטול השתתפות באתר זוז במחול בלבד עד ה-25 לכל חודש, בעבור החודש שאחריו והלאה (לא ניתן להודיע באמצעות המורים). לא יתקבלו החזרים עבור חלקי חודש. ביטולים יתקבלו עד ה - 25.2.2024 עבור כלל הקבוצות והלהקות. עבור רקדני החטיבה הצעירה (חובה עד כתה ב׳) עד 25.3.24. לאחר מכן לא יאושרו ביטולים.

אנא פרטו כמה שיותר וכמה שאפשר!
סמנו V ליד "אני לא רובוט"