Home

סטודיו ציפורים

טרום חובה עמית ציפורים (17:00)

ימי שלישי| משעה 17:00 עד 17:45
להרשמה

גן חובה 2 עמית ציפורים

ימי שלישי| משעה 17:45 עד 18:30
להרשמה

גן -א' יום ה' ליאל ציפורים

ימי חמישי| משעה 17:00 עד 17:45
להרשמה

טרום חובה + גן חובה עמית ציפורים

ימי שלישי| משעה 16:15 עד 17:00
להרשמה

א'-ב' ליאל ציפורים

ימי שני| משעה 17:20 עד 18:05
להרשמה

א'-ב' עמית ציפורים

ימי שלישי| משעה 18:30 עד 19:15
להרשמה

א'-ב' סתיו ציפורים

ימי רביעי| משעה 17:10 עד 17:55
ימי ראשון| משעה 17:10 עד 17:55
להרשמה

ג' -ד' זוזיקים ליאל ציפורים

ימי חמישי| משעה 17:45 עד 18:55
ימי שני| משעה 18:05 עד 19:15
להרשמה

ג' -ד' זוזיקים ציפורים סתיו

ימי רביעי| משעה 17:55 עד 19:05
ימי ראשון| משעה 17:55 עד 19:05
להרשמה

ה'-ו' ג'אז היפ הופ צעירונת סתיו

ימי רביעי| משעה 16:00 עד 17:10
ימי ראשון| משעה 16:00 עד 17:10
להרשמה

ו'-ח' מתקדמות סתיו ציפורים

ימי רביעי| משעה 19:05 עד 20:00
ימי ראשון| משעה 19:05 עד 20:30
להרשמה

ט' - י' אנסמבל מקס

ימי שני| משעה 19:15 עד 21:00
ימי חמישי| משעה 19:15 עד 21:00
להרשמה

בוגרים מקס

ימי שני| משעה 21:00 עד 23:00
ימי חמישי| משעה 21:00 עד 23:00
להרשמה