Home

בוגרים - נשים

ג'אז וג'אז מודרני נשים

להרשמה

פלמנקו נשים מתחילות-ממשיכות

ימי שלישי| משעה 19:45 עד 20:45
להרשמה

פלמנקו נשים מתקדמות זהבית

ימי שני| משעה 20:00 עד 21:30
להרשמה

פלמנקו נשים רמה 2

ימי שלישי| משעה 20:45 עד 22:00
להרשמה

בוגרים מקס

ימי שני| משעה 21:00 עד 23:00
ימי חמישי| משעה 21:00 עד 23:00
להרשמה